Luthersk Mission - Tarm

Luthersk Mission i Tarm er en del af Luthersk Missionsforening i Danmark, stiftet 1868. 

Grundlag

Foreningen bygger på de Bibelske Skrifter som Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste kilde og norm for kristen tro, lære og liv.

Grundlaget er endvidere Den Danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelse som sand og forpligtende tolkning af De Bibelske Skrifter.

Formål

Foreningen har til formål at virke for Evangeliets fremme gennem en samlet og ordnet anvendelse af de kræfter og gaver, som Gud giver. 

Vores arbejde lokalt består af ugentlige børnekredse, juniorkreds, ungdomsarbejde, samt voksen- og ældrearbejde.

Annoncering

Vore møder annonceres i LM´s eget blad Kredskontakt, i Ugebladet Skjern-Tarm og her på hjemmesiden.